Pokertips: let op je positie aan de pokertafel

Tijdens het spelen van een spelletje poker zal je kunnen vaststellen dat een groot aantal verschillende factoren een directe of indirecte invloed hebben op je slaagkansen om het spel naar je toe te kunnen trekken.

Veel spelers staan er op het eerste zicht niet bij stil, maar dit geldt zeker ook voor de positie die je inneemt aan de pokertafel. Wil jij graag te weten komen hoe je het maximale uit je positie aan de pokertafel kan halen? In dat geval is het raadplegen van de informatie op deze pagina voor jou de moeite zeker en vast meer dan waard.

De verplichte inzet bij het begin van een pokerspel

Een spelletje poker wordt altijd aangevat bij de dealer. De speler die zich direct links van de dealer bevindt is de small blind. De tweede speler daarnaast is de big blind. Het is belangrijk om er rekening mee te houden dat de waarde van deze beide blinds op voorhand is vastgesteld.

Echter blijft ze uiteraard deze vastgestelde waarde niet behouden en loopt deze doorheen het spel telkens verder op. De dealer zal na elke pot wel één positie opschuiven.

De drie aangehaalde posities beschikken allen over een verplichte inzet. Deze moet bovendien worden gedaan vooraleer er ook nog maar één keer kaart op de tafel is komen te liggen. De zogenaamde big blind beschikt altijd over een dubbele waarde ten opzichte van de small blind.

Het feit dat er een verplichte inzet moet worden geplaatst lijkt misschien op het eerste zicht een beetje een doorn in het oog, maar dat hoeft het absoluut niet te zijn. Het is namelijk zo dat deze verplichte inzet het gevolg is van het gegeven dat deze twee spelers als laatste mogen duidelijk maken of ze mee gaan in het spel of niet. Hierdoor hebben ze een belangrijk voordeel.

De vroege posities aan de pokertafel

Vervolgen doen we met de ‘early positions’, de zogenaamde vroege posities. Het betreft hier de eerste spelers die zullen moeten beslissen wat ze met de gedeelde kaarten gaan aanvangen. Deze posities zijn vrij nadelig omdat de spelers nog over geen enkele informatie beschikken met betrekking tot de rest van de tafel.

Dit betekent in de praktijk dat er op deze posities en in deze fase van de pot uitsluitend wordt gespeeld met echt goede handen. In principe geldt op dit vlak als basisregel om alleen te spelen met een hand welke is opgebouwd uit twee dezelfde kaarten vanaf de 8. Is er sprake van een combinatie koning – koning of aas – aas? In dat geval kan je er voor kiezen om de inzet te verhogen.

De middelste posities aan de pokertafel

De middelste posities zijn de spelers die na de vroege posities aan de beurt zijn. Deze spelers kunnen rekenen op enige voorkennis met betrekking tot de spelers die voor hun aan de beurt zijn geweest. Echter worden ze wel nog in het ongewisse gelaten voor wat de achter komende spelers betreft.

Dit zorgt er voor dat ook bij deze spelers wordt aangeraden om relatief voorzichtig te werk te gaan. Echter kan een beetje agressiviteit (afhankelijk van de hand in kwestie) wenselijk zijn. De basisregels bij de middelste posities is om te spelen met een hand van twee kaarten vanaf 8.

Ook indien er twee plaatjes waarvan één aas voor handen zijn wordt het aangeraden om te spelen. Op het ogenblik dat er een combinatie dame – dame, koning – koning, aas – aas of aas – koning of aas – dame bestaat wordt de inzet verhoogd.

De late posities aan de pokertafel

Tot slot zijn er nog de late posities aan de pokertafel. Het betreft hier de groep pokerspelers die over een zeer ruime voorkennis beschikken. Deze kan worden gebruikt om een agressieve speelstijl te hanteren. De basisregels voor de late posities stelt dan ook dat er altijd wordt gespeeld vanaf een hand bestaande uit twee kaarten vanaf 4.

Ook wanneer er sprake is van 2 kaarten waarbij de ene een aas is en de ander een 9 of hoger is wordt er gespeeld. Beschik je over 2 dezelfde kaarten vanaf de 8 of 2 plaatjes waarvan er één een aas is? In dat geval is het aangewezen om de inzet te verhogen.

De small en big blinds

De small blind heeft in eerste instantie reeds de helft van haar inzet moeten plaatsen. Nu ze beschikt over de nodige voorkennis met betrekking tot de andere spelers aan de pokertafel kan ze voor haar positie eenvoudig een (correcte) beslissing nemen.

Door mee te gaan kies je er voor om de gewenste inzet te plaatsen min de waarde waar de small blind over beschikt. Deze heb je namelijk aan het begin van het spelletje reeds moeten inzetten. De laatste speler die aan bod komt is de big blind.

Enkel en alleen wanneer er sprake is geweest van een raise (een verhoging) tijdens het spelen dient er door deze speler extra te worden ingezet. Is dat niet het geval? Dan wordt er automatisch doorgespeeld voor de flop. Het betreft hier de eerste drie kaarten die de croupier op de tafel heeft gelegd.

Let op! Niet alle handen kan je spelen!

Om af te ronden nog een belangrijke tip. Hou er namelijk rekening mee dat je niet zomaar met alle handen kan spelen. Hou voldoende rekening met de positie die je inneemt aan de pokertafel evenals over welke kaarten je beschikt. Geduld en zelfbeheersing zijn twee cruciale zaken die je als pokerspeler absoluut onder de knie moet zien te krijgen.