Poker: spelen om de blinds

De blinds vormen een populair onderdeel van poker. Een blind of een zogenaamde blinde inzet omschrijven we het best als een geforceerde inzet welke door één of meerdere spelers in de pot dient te worden gelegd vooraleer de speelronde echt wordt aangevat.

Dat is belangrijk, want op deze manier worden de inzetten gestimuleerd welke tijdens het spel worden gemaakt. De vaakst voorkomende vorm van blinds binnen de inzetstructuur zijn deze waarbij er sprake is van twee blinds.

De ene blind bevindt zich meteen links van de dealer. Deze is verplicht om een inzet te plaatsen die gelijk staat aan de helft van de minimale inzet. De speler daarnaast is verplicht om een inzet te plaatsen die gelijk staat aan de volledige minimale inzet.

Two-blind structuur

De omschrijving uit de inleiding van deze pagina heeft betrekking tot de zogenaamde ‘two-blind’ structuur. In bepaalde gevallen is het mogelijk dat deze wordt gespeeld met de zogenaamde ‘antes’. Een bekende versie van poker waarbij deze two-blind structuur wordt gehanteerd is Texas Hold’em.

Het is een groot misverstand dat er bij elke vorm van poker gebruik wordt gemaakt van twee blinds. In bepaalde gevallen is er dan ook slechts één blind waar rekening mee dient te worden gehouden.

Bij andere vormen van poker zijn er dan weer drie verschillende blinds voor handen. Een bekend voorbeeld op vlak van dit laatste is Omaha. Het gaat hierbij om blinds die een vierde, nog een vierde en een halve minimale inzet vereisen. De eerste blind bevindt zich in dit geval bovendien op de button. Dit betekent dat ze dient te worden betaald door de dealer.

Hoe spelen om de blinds bij poker?

Bij verschillende fixed-limit en spread-limit poker versies is het mogelijk dat het bedrag van de blinds lager uitvalt ten opzichte van het standaard inzet minimum. Dit is vooral het geval wanneer er sprake is van drie blinds. Spelers die dan aan de beurt komen volgend op een kleine blind hebben de mogelijkheid om de blind te callen zoals deze op dat ogenblik is.

Dit geldt dus ook voor het moment dat deze minder bedraagt dat de normale minimale inzet. In deze situatie is het voor de spelers eveneens een mogelijkheid om het bedrag te verhogen. Dit kan gebeuren door hetzelfde in te zetten als de normale minimum. Gebeurt dit? Dan wordt er hiernaar verwezen als zijnde ‘completing the bet’.

Een bekend voorbeeld hiervan heeft betrekking tot een limit spel waarvoor er een minimale inzet geldt van 5 Amerikaanse dollar. Hierbij is er sprake van blinds met een waarde van 1 en 2 Amerikaanse dollar.

Spelers die aan de beurt zijn na de blinds hebben de mogelijkheid om de 2 Amerikaanse dollar te callen of kunnen ze raisen tot een waarde van 5 Amerikaanse dollar. Let wel, op het ogenblik dat de inzet werd verhoogd naar 5 dollar dient de volgende raise een verdubbeling van het bedrag te zijn. Hierbij moet er bovendien aandacht worden geschonken aan de gangbare limieten.

Aangepaste regels bij 2 spelers

Het is belangrijk om er rekening mee te houden dat de standaard regels die gelden met betrekking tot de blinds in poker niet van toepassing zijn op het ogenblik dat er nog maar 2 spelers aan de tafel zijn terug te vinden. In deze situatie zal de speler die zich op de ‘button’ bevindt altijd de small blind zijn terwijl de andere speler de big blind dient te betalen.

De speler welke zich op de button bevindt is door deze manier van spelen altijd als eerste aan de beurt voor de flop. Daar tegenover staat wel dat ze als laatste aan zet is voor alle rondes die daarop volgen.

Naast bovenstaande moet je er als speler ook rekening mee houden dat er speciale regels gelden voor wat het plaatsen van de button betreft op het ogenblik dat het aantal spelers aan de tafel is afgenomen tot 2.

Het is namelijk mogelijk dat er in dit geval voor wordt gekozen om de positie van de button aan te passen met als doel om een zogenaamd ‘heads-up’ spel te laten starten. De big blind zal zich in deze situatie blijven verplaatsen met als gevolg dat de dealer mee verplaatst.

Is bovenstaande voor jou niet helemaal duidelijk? We geven je graag een voorbeeld. Stel bijvoorbeeld dat er tijdens een spel met drie spelers een persoon is genaamd Jan die de button is. Michiel is de small blind en David is de big blind.

Op het ogenblik dat Jan de tafel verlaat zal het Jan zijn tijdens de volgende ronde de functie van big blind voor diens rekening neemt. De button zal Michiel overslaan waardoor hij bij David terecht komt.

Anderzijds, op het ogenblik dat David de speeltafel zou verlaten, zal Jan de big blind worden en zal de button worden doorgespeeld naar Michiel. Dit betekent dat hij voor de tweede keer op rij de small blind zal moeten betalen.