Blackjack: eenvoudige spelregels en een hoge winkans

Blackjack oftewel Eenentwintig zijn twee dezelfde kaart spellen. Het is een bekende spel in casino’s naast de Roulette. Het is de bedoeling om 21 punten te halen of dichtbij de 21 te naderen en mag niet hoger zijn dan de tegenstanders in ieder geval. Het tellen van de punten geschiedt op een paar manieren maar hier volgen alleen de meest voorkomende spelregels.

Doel van het spel is om een hoger puntentotaal te behalen dan de dealer en het totaal van 21 punten mag niet overschreden worden. Er moeten minimaal twee spelers meedoen aan het spel. Het spel begint als de dealer en de spelers een inzet hebben. De dealer en elk speler krijgen aan het begin van het spel twee kaarten. Bij de dealer ligt er 1 open kaart en er ligt 1 kaart gesloten dus met andere woorden met het gezicht naar beneden.

Elke speler mag dan zijn of haar kaarten optellen en bekijken daarna kiezen voor nog een kaart om dichter bij de 21 te komen. Als de speler meer dan 21 punten heeft, verliest hij of zij dan automatisch. En als de dealer meer dan 21 punten behaalt, en de speler heeft eenentwintig of minder, dan wint de speler. Op het moment dat de speler zijn eerste 2 kaarten heeft moet hij of zij goed bepalen of hij een andere kaart wil spelen of niet.

De waarde van de kaarten

Een Aas telt voor 1 of 11 punten, de Koning, Vrouw of Boer zijn allemaal gelijk aan 10 punten. Overige kaarten tellen gewoon voor het aantal punten op de kaart.

Als voorbeeld geven wij als volgt; Een zeven en een negen maken samen zestien punten, en een Vrouw en een zes maken samen 16 punten. Een Aas telt voor 1 punt of voor 11 punten. Neem als voorbeeld een moment waarbij men een Aas en een vier in je handen hebben Dit is gelijk aan vijf of vijftien punten. In dat geval kunt u dan een volgende kaart spelen zonder kans op verliezen.

Hierna is het weer de beurt aan de bank. De kaarten van de dealer worden open gespeeld, dat betekent dat de spelers mee kunnen zien welke kaarten de dealer op tafel heeft. Als de Dealer een puntenaantal van 17 of hoger dan 17 heeft mag deze geen kaarten meer trekken.

Bij 16 punten of lager dan 16 punten moet hij een extra kaart trekken. Wie het hoogst aantal punten heeft of wie 21 heeft, komt als winnaar uit de bus. Bij gelijkspel krijgt de speler zijn of haar inzet terug. Blackjack behalen kan alleen met een Aas en een kaart nummer 10 of een koning, vrouw of boer.

Op het moment dat de speler Blackjack aangeeft dan wint de speler anderhalf keer zijn inzet. Heeft de dealer tevens Blackjack wordt het als gelijkspel geteld, en wordt de inzet teruggezet in het spel.

Overige spelregels bij Blackjack

1. Splitsen

Bij twee kaarten met dezelfde puntenwaarde is er de mogelijkheid om te splitsen. Eenmaal gesplit moet men nogmaals dezelfde inzet bij die tweede kaart plaatsen. Daarna kan de speler gewoon het aantal kaarten spelen als hij wenst.

Het splitsen van twee azen mag er maar 1 kaart uitgedeeld worden. Als de speler dan op eenentwintig komt, telt dit niet als Blackjack maar gewoon 21.

2. Verdubbelen

Als u wilt verdubbelen, dan verdubbelt u uw inzet. Verdubbelen mag maar alleen als de eerste twee kaarten reeds gespeeld zijn. Vanaf dat moment is er de mogelijkheid om nog maar één kaart te spelen. Let wel dat de regels voor het verdubbelen per casino verschillend zijn.

3. Verzekering

Verzekeringen neemt men in geval de dealer een blackjack krijgt. De kosten voor verzekering bedraagt de helft van het oorspronkelijk inzet. In geval bijvoorbeeld de dealer een aas als open kaart heeft, is er de mogelijkheid een verzekering te kopen als men vermoedt dat de dealer een Blackjack gaat krijgen. Als de dealer dan een Blackjack krijgt, ontvangt de speler dan de dubbele inzet van de verzekering terug. Maar opgelet, als de dealer geen Blackjack krijgt, verliest u uw inzet.

In het begin moet men goed tellen en zich aanpassen aan de snelheid waarmee anderen spelen. Het wordt al spelenderwijs vanzelf duidelijk! Eenmaal als men de vaardigheid onder de knieën krijgt kunnen vele aangename uren hieraan gespendeerd worden. Het is een spel die zowel thuis als bij uitgaansgelegenheden gespeeld kan worden. Hopelijk geeft deze uitleg meer duidelijkheid hoe eenentwintigen of Blackjack gespeeld wordt.